Leige i Stord helsepark

Leige i Stord helsepark

Bli ein del av eit samansatt helsemiljø
– i  lokale tilpassa dine behov

Stord helsepark er på heile 6 etasjar og 5800 kvm. Her får pasientar og kundar ei dør inn til eit breitt og unikt helsetilbod, samla under same tak.

Me tilbyr lokale i ulike storleikar, skreddarsydde til dine behov. Du kan velja å ha dine eigne lokale – eller gå for sambruk i lag med andre helseaktørar.

I første etasje blir publikum ønskte velkommen med flotte fellesareal og ei rekke handelstilbod med fokus på helse og velvære. For dei tilsette i bygget, bidrar felles kantine og takterrasse til sosialt og kompetansebyggande samvær. I kjellaren er det parkering både for syklar og bilar, og begge heisane går heilt til topps.

Ei eiga foreining vil jobba for felles marknadsføring, felles kompetansebygging og felles sosiale arrangement.

 

Interessert i å veta meir?

Aktørar og tenester

I Stord Helsepark er aktørane handplukka for å kunne gi eit heilheitleg tilbod til dei besøkande. Ein skal kjenne seg trygg på at tenestene i huset er godkjente behandlingar i tråd med norsk regelverk for helsetenester.

I huset finn ein både nye og allereie kjende tenesteytarar.