Tjuvstart

I Borggata 5 har me tjuvstarta oppussinga til Stord Helsepark. Me gler oss til å fortsetja arbeidet fram mot opning våren 2021!

Fleire flotte bilder på www.facebook.com/stordhelsepark

Breitt fagmiljø

Stord Helsepark vil innehalda eit breitt spekter av spesialiserte helsetenester – i skreddarsydde lokale.