Eit sterkare fagmiljø og breiare helsetilbod!

I Borggata – midt i Leirvik sentrum – ligg Stord Helsepark. Her er me godt i gang med å samla eit sterkt fagmiljø for helse- og velværetenester under eitt og same tak, med mål om å gi pasientar og kundar det breiaste og beste tilbodet i heile Sunnhordland.

Skreddarsydde lokale til din praksis

I Stord Helsepark vil du finna eit breitt spekter av spesialiserte helse- og velværetenester i eitt og same bygg. Gode 26 ulike verksemder har så langt flytta inn sidan sommaren 2021. Samstundes er me i ferd med å bygge lokaler til nye aktørar, som gler seg til å bli ein del av fellesskapet.

Skreddarsydde lokale til din praksis

I Stord Helsepark vil du finna eit breitt spekter av spesialiserte helse- og velværetenester i eitt og same bygg. Gode 26 ulike verksemder har så langt flytta inn sidan sommaren 2021. Samstundes er me i ferd med å bygge lokaler til nye aktørar, som gler seg til å bli ein del av fellesskapet.

Start video

Aktørar i Stord Helsepark

Sidan opning av Stord Helsepark i sommaren 2021, har me fått 26 ulike praksisar og verksemder med på laget, fleire skal det bli. I slutten av juni 2023 flytta augelege Nina Harris-Christensen inn i 4.etg. Samstundes jobbar me med nye leiekontraktar i dei gjenståande lokala i bygget. For nokre aktørar er me i sluttfasen med planlegging mens andre heilt i starten med teikninga av deira skraddersydde lokale. Helseparken fyller seg opp og me er godt i gong med å tilby Sunnhordlendingen eit breiare og betre helsetilbod.