Når det unike er avgjerande

Stord Helsepark blir eit unikt, nytt tilbod i Borggata – midt i Leirvik sentrum!

Her etablerer me det leiande helsemiljøet på Stord, med mål om å gi pasientane og kundane det beste tilbodet i heile Sunnhordland.

Aktørar og tenester

I Stord Helsepark er aktørane handplukka for å kunne gi eit heilheitleg tilbod til dei besøkande. Ein skal kjenne seg trygg på at tenestene i huset er godkjente behandlingar i tråd med norsk regelverk for helsetenester.

I huset finn ein både nye og allereie kjende tenesteytarar.

Breitt fagmiljø

Stord Helsepark vil innehalda eit breitt spekter av spesialiserte helsetenester – i skreddarsydde lokale.