Eit sterkare fagmiljø og breiare helsetilbod!

I Borggata – midt i Leirvik sentrum – tar Stord Helsepark no form. Her er me godt i gang med å samla eit sterkt fagmiljø for helse- og velværetenester under eitt og same tak, med mål om å gi pasientar og kundar det breiaste og beste tilbodet i heile Sunnhordland.

Skreddarsydde lokale til din praksis

I Stord Helsepark vil du finna eit breitt spekter av spesialiserte helse- og velværetenester i eitt og same bygg. 19 ulike verksemder er så langt klare for innflytting frå sommaren 2021.

Aktørar i Stord Helsepark

Me har så langt fått 19 ulike praksisar og verksemder med på laget, og fleire skal det bli. Den første opnar dørene allereie i mai!